O_Anskaffet_Restruktur

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
17 2 O8S3

Svartittel:

Brødtekst:

Har du mottatt en obligasjon ved en restruktureringsprosess så skal inngangsverdien på obligasjonen i utgangspunktet settes til markedsverdien på den/de obligasjonen(e) du har gitt fra deg.