O_Anskaffet_Tegnet

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
16 2 O8S2

Svartittel:

Brødtekst:

Ved nytegning/nyemisjon av obligasjon er inngangsverdien det du har betalt for obligasjonen, pluss eventuelle kostnader som har påløpt.