Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

O_Formue

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
21 2 O5S1
7 2 O5S1
8 2 O5S1

Svartittel:

Brødtekst:

Slik beregner du din skattepliktig obligasjonsformue

Din beholdning av obligasjoner ved utgangen av året er skattepliktig formue. Verdien av beholdningen settes til kursverdien per 1.januar i året etter det året du skal beregne formue for eller til antatt salgsverdi dersom kursen ikke er notert. Det vil si at hvis du skal føre inn den skattepliktige formuen i skattemeldingen 2016 så må du bruke markedsverdien på obligasjonen per 1.1.2017.

Her fører du den skattepliktige formuen i skattemeldingen

Obligasjoner som er registrert i VPS(Verdipapirsentralen):

Normalt så er opplysninger om skattepliktig formue utfylt i skattemeldingens post 4.1.7. Du må sjekke at alt er riktig. Opplysningene er innrapportert  fra VPS og du kan sjekke opplysningene opp mot årsoppgaven du får fra VPS i januar.

Obligasjonen som ikke er registrert i VPS(Verdipapirsentralen):

For norske obligasjoner som ikke er registrert i VPS, gjelder andelsverdien per 1. januar i skatteåret.  Andelsverdien skal føres i post 4.1.8 i skattemeldingen. Hvis andelsverdien ikke er kjent, bruker du antatt salgsverdi. I denne posten  må du også oppgi utsteder, antall obligasjoner og obligasjonens pålydende.

Obligasjoner utstedt i utlandet:

Utenlandske obligasjoner verdsettes til kursverdien i norske kroner per 1. januar i skatteåret. Verdien skal føres i post 4.6.2 i skattemeldingen. Er det ikke notert kurs eller kursen ikke er kjent, verdsetter du obligasjonene til antatt salgsverdi.

Ved omregning må du bruke Norges bank sin valutakurs per 1.1 i skatteåret. Oppgi utsteder, antall obligasjoner, obligasjonens pålydende, renter i norske kroner og skatt trukket i utlandet omregnet til norske kroner.