O_IngenSvar

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2 (O4S2 OR O12S2 OR O13S2) AND O5S2

Svartittel:

Brødtekst:

Ingen skattemessige effekter

Når du ikke eier obligasjoner ved utgangen av året, ikke har redusert beholdningen gjennom året og ikke har mottatt renter gjennom året, skal du ikke rapportere noe i skattemeldingen.