O_Introduksjon

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 1

Svartittel:

Brødtekst:

Viktig informasjon om svarene i veilederen

Veilederen er for deg som er lønnsmottager og/eller pensjonist og som har realisert mengdegjeldsbrev (heretter omtalt som obligasjoner) i skattefastsettingsåret eller beholdt dette ved årsskiftet.

Når du svarer på spørsmålene må det kun gjelde for en unik obligasjon fra en utsteder for at du skal få best mulig svar.