O_Poster_Gev/tap

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
2 1 O4S2 AND O5S2 AND O6S1

Svartittel:

Brødtekst:

Disse postene må du foreta endringer i hvis du har gevinst eller tap

Post

Beskrivelse

3.1.10

Gevinst ved realisasjon av obligasjoner

3.3.10

Tap ved realisasjon av obligasjoner