Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

O_Poster_Gev/tap_Formue

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
5 1 O6S2 AND O5S1 AND O4S1

Svartittel:

Brødtekst:

Disse postene må du sjekke og eventuelt korrigere i skattemeldingen

Post

Beskrivelse

3.1.10

Gevinst ved realisasjon av obligasjoner

3.3.10

Tap ved realisasjon av obligasjoner

4.1.7

Formue på norske obligasjoner innrapportert fra VPS(forhåndsutfyllt i skattemelding)

4.1.8

Formue på norske obligasjoner som ikke er registrert i VPS.

4.6.2

Formue på utenlandske obligasjoner