O_Poster_Gev/tap_Renter

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
3 1 O4S1 AND O5S2 AND O6S1

Svartittel:

Brødtekst:

Disse postene må du sjekke og eventuelt korrigere i skattemeldingen

Post

Beskrivelse

3.1.10

Gevinst ved realisasjon av obligasjoner

3.3.10

Tap ved realisasjon av obligasjoner

3.1.2

Skattepliktige renteinntekter fra obligasjoner