O_Poster_Gev/tap_Renter_Formue

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
4 1 O6S1 AND O5S1 AND O4S1

Svartittel:

Brødtekst:

Disse postene må du sjekke og eventuelt korrigere i skattemeldingen

Post

Beskrivelse

3.1.10

Gevinst ved realisasjon av obligasjoner

3.3.10

Tap ved realisasjon av obligasjoner

3.1.2

Skattepliktige renteinntekter fra obligasjoner

4.1.7

Formue på norske obligasjoner innrapportert fra VPS(forhåndsutfyllt i skattemelding)

4.1.8

Formue på norske obligasjoner som ikke er registrert i VPS.

4.6.2

Formue på utenlandske obligasjoner