O_Poster_Rente

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
2 2 O4S1 AND O5S2
2 2 (O4S1 OR O13S1) AND O5S2

Svartittel:

Brødtekst:

Denne posten må du sjekke og eventuelt korrigere i skattemeldingen

Post

Beskrivelse

3.1.2

Skattepliktige renteinntekter fra obligasjoner