O_Poster_Rente_formue

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
4 2 O4S1 AND O5S1
4 2 (O4S1 OR O13S1) AND O5S1

Svartittel:

Brødtekst:

Disse postene må du sjekke og eventuelt korrigere i skattemeldingen

Post

Beskrivelse

3.1.2

Skattepliktige renteinntekter fra obligasjoner

4.1.7

Formue på norske obligasjoner innrapportert fra VPS(forhåndsutfyllt i skattemelding)

4.1.8

Formue på norske obligasjoner som ikke er registrert i VPS.

4.6.2

Formue på utenlandske obligasjoner