O_Realisert_Arv_Gave

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
14 2 O7S8

Svartittel:

Brødtekst:

Når du gir bort obligasjoner så utløses det ikke skatteplikt/fradragsrett.