Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

O_Realisert_Innløst_FørForfCall

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
9 2 O7S3

Svartittel:

Brødtekst:

Dette må du gjøre når utsteder av obligasjonen innløser den før tiden (Call-opsjon)

Når utsteder av obligasjonen benytter seg av rett til å innfri lån før ordinært forfall, opphører eiendomsretten din til obligasjonen. Den ansees da for å være realisert. Du må beregne skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap og føre dette i skattemeldingen i postene:

Skattepliktig gevinst føres inn i post

3.1.10

Fradragsberettiget tap føres inn i post

3.3.10

Slik beregner du skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap

Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap = utgangsverdi - inngangsverdi

Utgangsverdien på obligasjonen er totalvederlag ved innløsning minus eventuelle opptjente rente som ikke er utbetalt, samt omkostninger.

NB: Hvis du har anskaffet obligasjonen ved utstedelse til kurs 100 og realisert den til kurs 100 så vil det ikke oppstå gevinst eller tap på en obligasjon så fremst den er utstedt i norske kroner.