O_Realisert_InnløstForf

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
8 2 O7S2

Svartittel:

Brødtekst:

Dette må du gjøre når obligasjonen er realisert ved ordinært forfall

Når du innløser en obligasjon ved forfall opphører eiendomsretten din til obligasjonen. Den ansees da  for å være realisert. Du må  beregne skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap og føre dette i skattemeldingen i postene:

Skattepliktig gevinst føres inn i post

3.1.10

Fradragsberettiget tap føres inn i post

3.3.10

Slik beregner du skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap

Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap = utgangsverdi - inngangsverdi

Utgangsverdien på obligasjonen er totalvederlag ved innløsning minus omkostninger. Hvis du får utbetalt renter så beskattes dette særskilt i post 3.1.2 ut fra hvor lenge du har eid obligasjonen.

Hvis du har anskaffet obligasjonen ved utstedelse til kurs 100 og realisert den til kurs 100 så vil det ikke oppstå gevinst eller tap på en obligasjon så fremst den er utstedt i norske kroner.