O_Realisert_Konkurs

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
13 2 O7S7

Svartittel:

Brødtekst:

Dette må du gjøre når utsteder av obligasjon er konkurs

Ved konkurs hos utsteder av obligasjonen  vil obligasjonen ansees for å være skattemessig realisert og tap vil være fradragsberettiget på datoen, når konkurs åpnes. Tidspunkt for konkursåpning finner du på www.brreg.no eller i meldinger sendt fra selskapet.

Realisasjonsvederlag vil være kr 0 og du vil derfor ha full fradragsrett for hele inngangsverdien på obligasjonen. Ved utbetalinger fra konkursbo senere år må dette beskattes fullt ut.