Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

O_Valuta

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
19 2 O3S1
6 2 O3S1 and O4S1
7 2 O3S1 and O4S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette må du gjøre når obligasjonen er utstedt i annen valuta enn norske kroner

Beløp som føres i skattemeldingen skal være i norske kroner. Du må regne om handelsbeløpet i utenlandsk valuta til norske kroner på anskaffelsestidspunktet og på realisasjonstidspunktet. Du må bruke valutakursen på anskaffelsetidspuktet og valutakursen på realisasjonstidspunktet. Du finner valutakursene på Norges Bank sin hjemmeside.