Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

O_Valuta_EKS

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
20 3 O3S1

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel:

Den 2.1.2014 kjøpte du obligasjon til pålydende i Skattenmin ASA for USD 100 000. Obligasjonen innløses etter 3 år og du mottar da USD 100 000 fra utsteder.

Slik beregner du den skattepliktig gevinsten

Utgangsverdi den 2.1.2017 i norske kroner: 860 000 (USD 100 000 * valutakurs USD 8,6)

-Inngangsverdi den 2.1.2014 i norske kroner: 615 000 (USD 100 000 * valutakurs USD 6,15)

Skattepliktig gevinst i norske kroner 245 000