R_Andre_Korrigeringer

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
11 2 R14S1
16 2 R22S1

Svartittel:

Brødtekst:

Korrigeringer av andre feil i Aksjeoppgaven

Endrer du i oppgaven, kan dette føre til at du også må endre de skattepliktige beløpene som skal overføres til selvangivelsen (postene 110-140). Husk at du i så fall må gjøre endringer direkte i skattemeldingen.

Du leverer endringene i Altinn (Aksjeoppgaven – Korrigerbar, RF-1088K). Det er bare de som har realisert eller anskaffet aksjer som vil motta en korrigerbar oppgave i Altinn (RF-1088K– Korrigerbar). Du kan også levere endringene på papir dersom du har mottatt en papiroppgave fra Skatteetaten.

Du har ansvar for at opplysningene du leverer er riktige. Leverer du for eksempel oppgaven med høyere inngangsverdi enn den reelle, risikerer du å få tilleggsskatt.

På side 2 i oppgaven kan det være en tabelloversikt over aksjer som er registrert i Skatteetatens aksjonærregister, men som du likevel må levere "Aksjer og fondsandeler mv.20xx" (RF-1059) for. Skatteetaten har ikke fullstendige opplysninger om dine aksjer i disse selskapene.

Skjemaet kan leveres som et vedlegg til selvangivelsen på www.skatteetaten.no eller www.altinn.no. Skjemaet kan også fås hos Skatteetaten eller skrives ut fra internett.