Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

R_Eksemp_Aksjeoppg_Del2

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan ser Aksjeoppgaven side 2 ut

Finne alle selskapsnavn i RF1088

På side 2 begynner en liste med alle aksjer som du eier eller har eid i løpet av året. Her må du sjekke at alle aksjer du faktisk har eid eller eier står på listen. Husk at listen kan fortsette på de neste sidene dersom du eier eller har eid mange aksjer i løpet av året.

Dersom du vet om en eller flere aksje som mangler på denne listen skal dy svare "JA" på forrige spørsmål. Er alle aksjene listet opp skal du svare "NEI" på forrige spørsmål.

Gå ett steg tilbake for å fortsette med veiviseren.