R_Eksemp_Post110

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2

Svartittel:

Brødtekst:

Står det en parantes og tallet 1 ved siden av "110 Skattepliktig gevinst*"?

Eksempel Post 110 i RF-1088

I eksemplet over ser du en forside hvor det står 1) i tabellen ved siden av tallet som står under overskriften "110 Skattepliktig gevinst*". Du ser også at det står en tekst under tabellen hvor det står Post 110/120: Mangler grunnlag for å beregne gevinst/tap for ett eller flere sleksaper"

Dersom du ser dette på din Aksjeoppgave skal du svare "JA" på forrige spørsmål. Dersom parantesen ikke står ved siden av tallet som står under overskriften "110 Skattepliktig gevinst*" skal du svare "NEI" på spørsmålet.

Vær oppmersom på at det kan være paranteser ved siden av de andre tallene, men det skal du se bort fra på akkuratt dettes spørsmålet. Det vil vi spørre om i neste spørsmål.

Gå ett steg tilbake for å fortsette med veiviseren.