R_Eksemp_Post140

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2

Svartittel:

Brødtekst:

Står det en parantes og ett tall ved siden av "140 Formuesverdi*"?

Eksempel Post 140 i RF-1088

I eksemplet over ser du en forside hvor det står 1) i tabellen ved siden av tallet som står under overskriften "140 Formuesverdi***". Du ser også at det står en tekst under tabellen hvor det står Post 140: Mangler formuesverdi for ett eller flere selskaper"

Dersom du ser dette på din Aksjeoppgave skal du svare "JA" på forrige spørsmål. Dersom parantesen ikke står ved siden av tallet som står under overskriften "140 Formuesverdi***" skal du svare "NEI" på spørsmålet.

Vær oppmersom på at det kan være paranteser ved siden av de andre tallene, men det skal du se bort fra på akkuratt dettes spørsmålet.