R_Eksemp_Utbytte

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2

Svartittel:

Brødtekst:

VPS er ikke en feilmelding på 209 Formuesverdi

VPS er ikke en feilmelding

Hva er utbytte

Utbytte er alle vederlagsfrie overføringer fra aksjeselskapet  til deg. Dette vil typisk være kontanter, men kan også være naturalytelser og tjenester du ikke betaler fullt vederlag for.

Hvordan finne utbytte tabellene

Hvor er utbytte i RF1088

Som bildet over viser finnes det to mulige tabeller for å finne utbytteopplysninger. Den ene tabellen viser utbytte fra aksjer som du eide ved utgangen av året, mens den andre viser utbytte fra aksjer som er realisert i løpet av inntektsåret

Du må sjekke at utbytte fra samtlige selskaper som står på Aksjeoppgaven er riktig i forhold til det du har mottatt. (Dersom selskapet har bestemt i generalforsamlingen at utbytte skal utdeles, men denne først skjer neste år skal den vedtatte utdelingen likevel være med i oppgaven. Motsvarende skal utbytter som er utdelti år, men som ble vedtatt på generalforsamlingen i  i fjor ikke være med.)

Det er tallene for hvert selskap som står i den blå ringen,mottatt utbytte per aksje, som skal sjekkes mot faktisk mottatt utbytte.