R_Feil_GT_F

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
4 2 R3S1 AND R5S1
8 2 R3S1 AND R5S1 AND R19S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

3.1.8

Korrekt skattepliktig gevinst fra Aksjeoppgaven (RF-1088)

3.3.8

Korrekt fradragsberettiget tap fra Aksjeoppgaven (RF-1088)

4.1.8

Korrekt formuesverdi fra alle aksjene på Aksjeoppgaven (RF-1088)