R_FeilFormue

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
3 2 R3S2 AND R5S1
3 2 R3S2 AND R5S1 AND R19S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

4.1.8

Korrekt formuesverdi fra alle aksjene på Aksjeoppgaven (RF-1088)