R_FeilGevTap

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
2 2 R3S1 AND R5S2
2 2 R3S1 AND R5S2 AND R19S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

3.1.8

Korrekt skattepliktig gevinst fra Aksjeoppgaven (RF-1088)

3.3.8

Korrekt fradragsberettiget tap fra Aksjeoppgaven (RF-1088)