R_FeilUtbytte

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
4 2 R3S2 AND R5S2 AND (R17S2 OR R19S2)

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

3.1.5

Korrekt mottatt utbytte fra alle aksjene på Aksjeoppgaven (RF-1088), fratrukket eventuellt skjermingsfradrag.