R_Infotekst_RF2033

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
5 2 R3S1 OR R5S1
9 2 R3S1 OR R5S1 OR (R17S2 OR R19S2)

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan du skal gjøre korrigeringen kan du også lese i rettledningen til Aksjeoppgaven (RF-1088). Dette skjemaet heter RF-2033 og den finner du på skatteetaten.no.

Lurer du på hvordan du beregner de korrekte tallene må du i veilederen gå tilbake til Aksjespørsmålet og velge "Hvordan føre aksjer i skattemeldingen".