R_Korrekt_Oppgave

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2 (R1S2 OR (R3S2 AND R5S2)) AND R7S2 AND R14S2
1 2 R3S1 AND R5S2 AND R19S1 AND R22S2

Svartittel:

Brødtekst:

Skattemeldingen er riktig når Aksjeoppgaven (RF-1088) er riktig

Når Aksjeoppgaven er helt korrekt og inneholder alle aksjer som du eier eller har eid i løpet av året, det er ingen merknader på forsiden og alt av utbytte er oppført skal du i utgangspunktet ikke å foreta deg noe i skattemeldingen.