R_KorrFormue

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
10 2 R5S1
14 2 R5S1

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan korrigere Post 140 formuesverdien

Du må gå inn i Aksjeoppgaven del 2 og finner de aksjene hvor post 209 Formuesverdi er oppført med beløpet "Ukjent". Det er viktig at du finner alle aksjene som er oppgitt med "Ukjent". Aksjer som er oppført med beløpet "VPS" står oppsumert i post 4.1.7 i skattemeldingen. Disse skal du ikke hensynta når du korrigerer formuesverdien.

For de aksjene som er oppført med "Ukjent" ta kontakt med selskapet for å få opplysninger om formuessverdien på aksjene. En del selskaper har lagt ut informasjon om dette på sine internettsider. Når du har funnet opplysninger om manglende formuesverdi, summerer du denne med forhåndsutfylte formuesverdier som står i "Oversikt over aksjer du eide" (post 209 på side 2). Summer de nye formuesverdiene i post 140 og overfør beløpet til selvangivelsen post 4.1.8.