Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

R_KorrGevTap

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
9 2 R3S1
13 2 R3S1

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan korrigere Post 110 skattepliktig gevinst / Post 120 fradragsberettiget tap

Du må gå inn i Aksjeoppgaven del 2 og finner de aksjene hvor post 211 Skattepliktig gevinst og post 212 Fradragsberettiget tap er oppført med beløpet "Ukjent". Det er viktig at du finner alle aksjene som er oppgitt med "Ukjent".

Når du har funnet hvilke aksjer som er oppført med "Ukjent" går du videre til Aksjeoppgaven del 3 til de aksjene dette gjelder. Her finner du tabellen som viser oversikt over Realiserte Aksjer. Videre må du sjekke post 406 Realisasjonsvederlag per anskaffelse og post 407 Inngangsverdi per realisert anskaffelse. Dersom noen av disse tallene er 0, kan dette være en feil verdi som du må rette i Aksjeoppgaven (0 kan også være riktig verdi dersom selskapet for eksempel har gått konkurs). Dette vil endre resultatberegningen i Aksjeoppgaven. Den nye resultatberegningen skal føres enten i 3.1.8 Skattepliktig gevinst eller 3.3.8 Fradragsberettiget tap.

Har du eid aksjene siden før 2005 vil inngangsverdien være justert i forhold til reglene for RISK regulering. Dette gjør at post 407 Inngangsverdi per realisert anskaffelse i Aksjeoppgaven kan være oppført med ett beløp (både positivt og negativt) selv om inngangsverdi før RISK regulering er 0. Dersom dette er tilfelle for noen av dine aksjer med merknader bør du sjekke fjorårets Aksjeoppgave for å finne ut hvor stort RISK beløpet er og hva inngangsverdien er oppført med. Du må så finne den faktiske inngangsverdien, justere den for oppsatt RISK beløp og korrigere gevinst/tap i skattemeldingen.