R_KorrUtbytte

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
15 2 R17S2 OR R19S2

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan korrigere utbytte

Du må være oppmerksom på at oppført skattepliktig utbytte på forsiden av Aksjeoppgaven er redusert for skjermingsfradraget post 140). Det skattepliktige utbytte er derfor ofte lavere enn det faktisk mottatt utbytte fra selskapet. For å kontrollsjekke om det er oppført riktig utbytte i RF-1088 kan du sjekke med post 320 i den detaljerte Aksjeoppgaven. Du kan gjøre samme kontroll ved å sjekke post 205 i den forenklede oppgaven RF-1088F. Dersom det mottatte utbytte for alle aksjer i Aksjeoppgaven her er korrekt trenger du ikke foreta deg noe mer.

Vær også oppmerksom på at det skattepliktige utbytte kan bli feil dersom inngangsverdien på aksjene er feil registrert. Inngangsverdien er i utgangspunktet det du betalte for aksjen inklusive omkostninger. Den kan imidlertid være korrigert for tidligere riskregulering eller inn og utbetalinger på aksjen (se mer informasjon nedenfor).