R_Mangler_Aksjer

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
6 2 R7S1
10 2 R7S1

Svartittel:

Brødtekst:

Manglende aksjer som du eier eller har eid i løpet av året

Aksjer i utenlandske aksjeselskaper som ikke er registrert på Oslo Børs, er ikke med i oppgaven. Noen aksjer i norske selskap er heller ikke med i oppgaven fordi selskapet ikke har levert inn oppgave til Skatteetatens aksjonærregister.

Eide du ved utgangen av året du leverer skattemeldingen for aksjer som ikke er med i oppgaven, leverer du "Aksjer og fondsandeler mv" (RF-1059). Har du solgt eller på annen måte realisert aksjer i løpet av året du leverer skattemeldingen for og disse aksjene ikke står i oppgaven, skal du levere "Aksjer og fondsandeler mv. 20xx" (RF-1059).

Trenger du veiledning for å finne de korrekte valgene, gå tilbake til veilederens spørsmål om Aksjetype og velg "Aksjer som ikke står på aksjeoppgaven".