R_Mottatt_IK_Børsnotert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
7 2 R13S1
11 2 R21S1

Svartittel:

Brødtekst:

Tilbakebetaling av innbetalt kapital

Tilbakebetaling av innbetalt kapital er en skattefri utbetaling fra selskapet, forutsatt at selskapet ikke har betalt ut mer  til deg enn det som opprinnelig er betalt inn per aksje. Du må derimot være oppmerksom på at du er ansvarlig for at denne klassifiseringen er korrekt, og dersom det viser seg i ettertid at selskapet har gjort en feil og utbetalingen skulle vært klassifisert som utbytte kan du bli ilagt tilleggsskatt.