R_Mottatt_IK_Unotert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
8 2 R13S2
12 2 R21S2

Svartittel:

Brødtekst:

Tilbakebetaling av innbetalt kapital

Tilbakebetaling av innbetalt kapital er en skattefri utbetaling fra selskapet, forutsatt at selskapet ikke har betalt ut mer til deg enn det som opprinnelig er betalt inn per aksje.

Du er selv ansvarlig for å kunne dokumentere at utbetalingen stemmer med tidligere innbetalt kapital på aksjene. Du må være oppmerksom på at dersom det viser seg at utbetalingen skulle vært skattemessig behandlet som utbytte kan du bli ilagt tilleggsskatt.

Lengre ned på denne svarsiden finner du mer informasjon om reglene for klassifisering av tilbakebetaling av innbetalt kapital.