R_VetIkke_Aksjeoppg1

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2

Svartittel:

Brødtekst:

Hvor sjekker du på forsiden om det står ett merknadsfelt

Eksempel på 1) i RF-1088

Du ser dette på eksemplet over at det står 1) ved siden av tallet 13.750 i tabellen med overskriften "110 Skattepliktig gevinst*" og ved siden av tallet 0 i tabellen med overskriften "120 Fradragsberettiget tap".

Det kan også være lignende parantes og tall ved siden av nulltallet i tabellen med overskriften "140 Formuesverdi***".

Ser du ett eller flere slike paranteser ved siden av tallet i Aksjeoppgaven skal du svare "JA" på forrige spørsmål. Ser du ingen paranteres ved siden av noen av tallene skal du svare "NEI".

Gå ett steg tilbake for å fortsette med veiviseren.