R_VetIkke_AndreFeil

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2
1 2

Svartittel:

Brødtekst:

Hvorfor stiller vi dette spørsmålet

Det som står på Aksjeoppgaven bygger på informasjon som sendes direkte til skatteetaten fra selskapene og VPS. Du må derfor kontrollere oppgaven før du leverer skattemeldingen. Finner du feil eller mangler i oppgaven eller skattemeldingen må du rette opp i dette.

Hvordan finne ut om det står feil i oppgaven

Du bør for eksempel kontrollere sluttsedler og årsoppgaver. Videre kan det foreligge informasjon fra selskapene om feilrapporteringer som kan ha oppstått.

Dersom du er ganske sikker på at det ikke er andre feil i Aksjeoppgaven kan du svare "NEI" på dette spørsmålet. Er du usikker på om det er andre feil i Aksjeoppgaven kan du svare "JA" på spørsmålet. Du vil da få opp informasjon som forteller at du er ansvarlig for å korrigere tall som er feil i Aksjeoppgaven på sluttsiden av veilederen.

Gå ett steg tilbake for å fortsette med veiviseren.