R_VetIkke_TilbakeKap

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2
1 2
2 2

Svartittel:

Brødtekst:

Hva er tilbakebetaling av innbetalt kapital

Når selskapet foretar en tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital  er denne skattefri. Grunnen til at tilbakebetalingen er skattefri er at dette regnes som en tilbakebetaling av de midler som tidligere er betalt inn på aksjen. Skattefri tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital skal redusere inngangsverdien på aksjene og får betydning ved senere salg.

Hvorfor spør vi dette spørsmålet i veilederen

Dersom du har mottatt tilbakebetaling av innbetalt kapital må du være oppmerksom på at du har fått penger som du ikke betaler skatt på. Det er også slik at dersom du har mottatt mer penger fra selskapet enn det historisk er betalt inn på disse aksjene, så skal det betales skatt for den utbetalingen som overstiger innbetalingen. Dette regnes da som vanlig skattepliktig utbytte.

Dersom en etterkontroll viser at utbetalingen er for høy, sånn at det skulle vært betalt skatt for en del av beløpet, kan du risikere tilleggsskatt.

Hvor kan jeg finne ut om jeg har mottatt tilbakebetaling av innbetalt kapital?

Alle betalinger som ett selskap gjør direkte til aksjonærene må vedtas i generalforsamlingen. Du kan derfor gå igjennom generalforsamlingspapirene til selskapene for å se om noe av betalngen du har mottatt fra selskapet er tilbakebetaling av innbetalt kapital. Det skal stå klart i vedtaket på generalforsamlingen om det er utbytte eller tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Dersom du ikke har fått noen betaling direkte fra selskapet, eller dersom betalingen du har mottatt per aksje i selskapet er lik det som står som utbytte i Aksjeoppgaven, så har du ikke mottatt tilbakebetaling av innbetalt kapital. Da kan du velge "NEI" på dette spørsmålet i veilederen.

Dersom du ikke finner generalforsamlingspapirene, eller dersom du ikke vet om du har fått mer penger enn det som står som utbytte i Aksjeoppgaven, må du kontakte aksjeselskapet direkte for å finne ut om du har mottatt en slik tilbakebetaling.

Dersom du fortsatt er usikker på om du har mottatt tilbakebetaling av innbetalt kapital etter å ha sjekket alt dette kan du velge "JA" i veilederen for å gå videre. Du vil da få en advarsel om å være oppmerksom på regelverket for innbetalt kapital på slutten av veilederen. Det vil ikke være mulig å gi korrekt veiledning uten at du har funnet ut om en slik tilbakebetaling er skjedd.

Gå ett steg tilbake for å fortsette med veiviseren.