Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

V_Lån_Avdrag

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
4 2 V6S1 and not V6S5

Svartittel:

Brødtekst:

Dette må du gjøre når du har betalt avdrag på lånet

Innbetaling av avdrag på valutalån er en skattemessig realisasjon. Gevinst eller tap på avdraget skal tas med i skattemeldingen for det året avdraget er gjort. Størrelsen på gevinsten eller tapet beregnes med utgangspunkt i valutakursen på opplåningstidspunktet sett mot valutakursen på innbetalingstidspunktet.

Eksempel på beregning:

Du låner 100 000 CHF når kursen er kr 5 og betaler et avdrag på CHF 10 000 når kursen er kr 6.

CHF 10 000 x (5-6) = 10 000. Avdraget gir et valutatap på kr 10 000, dette vil være fradragsberettiget i ligningen for det år avdraget er innbetalt.