V_Lån_FøringSkattemelding

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
2 2 V5S2

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i skattemeldingen

Har du et valutalån i en norsk bank og har hatt valutagevinst eller tap i perioden,  skal dette rapporteres til Skatteetaten av banken.

Dersom det ikke er  forhåndsutfylt kursgevinst eller tap på ditt valutalån i skattemeldingen, kan du fylle inn gevinst og tap i følgende poster:

Post

Beskrivelse

3.1.13

Gevinst andre finansprodukter

3.3.13

Tap andre finansprodukter

Har du valutalån gjennom en norsk bank, vil renter og gjeld være forhåndsutfylt i skattemeldingen. Har du valutalån i en utenlandsk bank, må du selv føre renter og gjeld i følgende poster i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

4.8.3

Utenlandsk gjeld

3.3.2

Gjeldsrenter utland