V_Lån_FøringSkattemeldingSikring

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2 V5S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i skattemeldingen

Dersom du har et valutalån i en norsk bank og har hatt valutagevinst eller tap i perioden, skal dette rapporteres til Skatteetaten av banken og være forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Dersom du ikke har fått forhåndsutfylt kursgevinst eller tap på ditt valutalån, kan du fylle inn gevinst og tap i følgende poster:

Post

Beskrivelse

3.1.13

Gevinst andre finansprodukter

3.3.13

Tap andre finansprodukter

Vær oppmerksom på at det kun er kursgevinst eller tap tilknyttet selve valutalånet som kan føres i disse postene. Gevinst eller tap i forbindelse med sikringskontrakter/valutahandler skal føres i følgende poster:

Post

Beskrivelse

3.1.12

Annen inntekt

3.3.7

Andre fradrag

Har du valutalån gjennom en norsk bank, vil renter og gjeld være forhåndsutfylt i skattemeldingen. Har du  valutalån i en utenlandsk bank, må du selv føre renter og gjeld i følgende poster i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

4.8.3

Utenlandsk gjeld

3.3.2

Gjeldsrenter utland