V_Lån_Innfrielse

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
5 2 V6S2

Svartittel:

Brødtekst:

Dette må du gjøre når du har innfridd valutalånet

Hvis du innfrir hele valutalånet, vil det være en realisasjon og gevinst eller tap skal beregnes. Størrelsen på gevinsten eller tapet beregnes med utgangspunkt i valutakursen på opplåningstidspunktet sett mot valutakursen på innbetalingstidspunktet. Ved beregning av gevinst eller tap ved innfrielse av valutalån, er det flere hendelser man må ta høyde for. Er det betalt avdrag på lånet eller gjort opplåninger underveis, må ta dette tas hensyn for når gevinst eller tap beregnes.

Avdrag skal det beregnes gevinst/tap på når de er foretatt. De skal ikke tas med i beregningen når lånet er innfridd. Har det vært foretatt flere opplåninger på valutalånet, må valutakurs for hver enkelt opplåning benyttes ved beregning av gevinst eller tap.

Eksempel på beregning:

Du låner 200 000 EUR når kursen er kr 7. Lånet løper i 5 år uten at du foretar deg noe utover å betale renter. Etter 5 år innfrir du hele lånet på 200 000 EUR til kurs kr 7,5.

Beregning av gevinst/tap blir da: EUR 200 000 x (7-7,5) =  - 100 000.

Innfrielsen av lånet gir et valutatap på kr 100 000, dette vil være fradragsberettiget det året lånet er innfridd.