Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

V_Lån_NyBank

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
7 2 V6S4

Svartittel:

Brødtekst:

Dette må du gjøre om du har flyttet lånet til ny bank

Normalt vil gjelden anses som innfridd dersom du refinansierer gjelden ved å ta opp lån hos en ny långiver. Imidlertid kan det forekomme at en slik refinansiering ikke anses som innfrielse. Dette må vurderes særskilt for hver enkelt sak. Blir et lån overført til en ny långiver uten at låntaker medvirker, anses ikke dette som realisasjon for låntaker. En slik hendelse kan for eksempel være når to banker slår seg sammen til en bank.

Har du flyttet valutalånet til ny bank og er usikker på om dette er en realisasjon, ber vi deg om å ta kontakt med Skatteetaten for nærmere informasjon.

Eksempel på beregning:

Du låner 500 000 EUR I Bank 1 når kursen er kr 8. Lånet løper i 3 år uten at du foretar deg noe utover å betale renter. Etter 3 år bestemmer du for å flytte hele lånet på 500 000 EUR fra Bank 1 til Bank 2. I Bank 2 tar du opp det nye lånet til kurs 8,4. Lånet i Bank 1 vil bli ansett som innfridd med denne kursen.

Beregning av gevinst/tap blir da: EUR 500 000 x (8-8,4) = - 200 000

Flyttingen av lånet fra Bank 1 til Bank 2 gir et valutatap på kr 200 000, dette vil være fradragsberettiget det året du bytter bank.