Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

V_Lån_Valbytte

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
6 2 V6S3

Svartittel:

Brødtekst:

Dette må du gjøre hvis du har vekslet lånet om til ny valuta

Bytte av valuta er å anse som en realisasjon og det skal beregnes gevinst eller tap. Veksler du for eksempel hele lånet fra EUR til USD, vil dette anses som en full innfrielse og tap vil være fradragsberettiget og gevinst skattepliktig.

Eksempel på beregning:

Du låner 200 000 EUR når kursen er kr 8,20. Etter 6 måneder veksler du lånet fra EUR til USD til kurs 1,08. Lånet på 200 000 EUR innfris ved at du tar opp et nytt lån i USD på 216 000. Omvekslingen av lånet fra EUR til USD anses som en realisasjon og det skal beregnes gevinst eller tap. I og med at omvekslingen ikke har gått via norske kroner, mangler vi kurs i norske kroner og denne kan hentes fra Norges Bank sine historiske valutakurser. Dette må gjøres for at du skal kunne beregne gevinst eller tap på omvekslingen mellom EUR og USD. I nevnte eksempel er kursen mellom EUR og NOK 9,14.

Beregning av gevinst/tap blir da: EUR 200 000 x (8,20-9,14) = - 188 000.

Innfrielsen av lånet gir et valutatap på kr 188 000, dette vil være fradragsberettiget det året lånet er innfridd.