V_Lån_ValSikret

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
3 2 V5S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette må du gjøre hvis du har valutasikret lånet

Realisasjon av valutasikring er skattepliktig på lik linje med realisasjon av valutalån. En valutasikring vil være skattepliktig på det tidspunktet den realiseres, uavhengig av om valutalånet er innfridd eller ikke.