V_Reisevaluta

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2

Svartittel:

Brødtekst:

Er reisevaluta eller betalingsmiddel til personlig bruk skattepliktig?

Valutagevinst er ikke skattepliktig og valutatap er ikke fradragsberettiget på utenlandsk betalingsmiddel til personlig bruk. For eksempel på reise i utlandet.