V_Val_FøringSkattemelding

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i skattemeldingen

Gevinst eller tap på valutahandel er ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen. Har du hatt gevinst eller tap på valutahandel, kan du fylle inn gevinst og tap i følgende poster:

Post

Beskrivelse

3.1.12

Annen inntekt

3.3.7

Andre fradrag

 Har du hatt valutahandel gjennom en utenlandsk megler, må du selv føre renter og formue i følgende poster i skattemeldingen:

Post

Beskrivelse

4.1.9

Innskudd i utenlandsk bank

3.1.11

Inntekter fra utlandet