V_Val_Opsjon

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
5 2 V3S3

Svartittel:

Brødtekst:

Dette må du gjøre hvis du har handlet med valutaopsjoner

Denne veilederen tar ikke for seg opsjonselementet ved valutahandel. Har du handlet med opsjoner i tilknytning til valutahandelen, må du gå til veilederen for opsjoner for å finne ut hvordan disse skal håndteres skattemessig.