Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

V_Val_Spot

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
2 2 V3S1

Svartittel:

Brødtekst:

Slik beregner du gevinst eller tap på en valutahandel

Valutagevinst/-tap vedrørende bankinnskudd/kontanter i utenlandsk valuta realiseres når de veksles om til en annen valuta. Det er ikke noe vilkår at vekslingen skjer til norske kroner. Realisasjon anses også å ha funnet sted når du benytter bankinnskudd/kontanter i utenlandsk valuta som vederlag ved kjøp av formuesobjekt eller til å betale gjeld i samme valuta.

Eksempel:

Om du kjøper USD 5 000 i dag til kurs 6.8, vil ikke det kjøpet i seg selv føre til en skattemessig realisasjon. Realisasjon vil ha funnet sted på det tidspunktet du veksler bankinnskuddet/kontantene til annen valuta, benytter det til å betale gjeld i samme valuta eller benytter det til kjøp av formuesobjekt.

Størrelsen på gevinsten eller tapet beregnes med utgangspunkt i differansen på valutakursen for kjøpet og salget av valutaen multiplisert med det beløpet du realiserer.

Eksempel på beregning:

Du kjøper USD 5 000 når kursen er kr 6,8 og etter tre uker bestemmer du deg for å veksle det samme beløpet tilbake til norske kroner til kurs 7,2.

USD 5 000  x (7,2-6,8) = 2 000. Valutahandelen gir en valutagevinst på kr 2 000, denne vil være skattepliktig i det året realisasjonen har funnet sted.