Slik fører du aksjer og andre verdipapirer i skattemeldingen

Publisert: 29.03.2017

  • Skriv ut

Her får du vite hvordan du fyller ut skattemeldingen dersom du eier, har eid eller handlet verdipapirer (aksjer, obligasjoner, opsjoner, valutalån, valuta eller fond). Les mer om veiviseren.