Valutalån - Rapportering av kursgevinst og kurstap

  • Skriv ut

Dersom du har et valutalån i en bank og har hatt valutagevinst eller tap i perioden så skal dette rapporteres til Skatteetaten av banken.

Dersom du ikke har fått forhåndsutfylt kursgevinst eller tap på ditt valutalån, kan du fylle inn gevinst i post 3.1.13 og tap i post 3.3.13

For en korrekt beregning av valutagevinst eller tap vennligst kontakt banken din.

Vær oppmerksom på at det KUN er kursgevinst eller tap tilknyttet selve valutalånet som kan føres i disse postene (det skal IKKE føres kursgevinst eller tap i forbindelse med sikringskontrakter/valutatermin-kontrakter).

Regneeksempler

Vanlig lån:

Lån i USD 100.000 år 1 vekslingskurs på opptrekkstidspunktet = 7,5
Nedbetaling USD 20.000 i år 1(1 avdrag)  vekslingskurs på nedbetalingstidspunktet = 8,-
Valutatap USD 20.000 * (7,5 * 8)    = NOK 10.000

År 2:

Nedbetaling USD 20.000 på kurs 8,-  
Nedbetaling USD 30.000 på kurs 8,5  
   
Valutatap USD 20.000 (7,5 – 8)  = NOK 10.000
Valutatap USD 30.000 (7,5 – 8,5) = NOK 30.000
Totalt = NOK 40.000

År 3:

Kunden ønsker å øke USD lånet med USD 120.000 slik at restlån er USD 150.000

Økningen foretas på kurs 9,-  
Ingen nedbetaling  
Valutagevinst/tap er  = NOK 0,-

Med FIFU-prinsippet (Først-Inn-Først-Ut-prisippet)

År 4:

Nedbetaling USD 50.000 på kurs 8,5 (her benyttes FIFU regelverket)

Valutatap USD 30.000 (7,5 – 8,5)  = NOK 30.000
Valutagevinst USD 20.000 (9 – 8,5)  = NOK 10.000
Totalt valutatap  = NOK 20.000

Nedbetaling av valutalån med valuta:

Lån i USD 100.000 år 1 midtkurs på opptrekkstidspunktet = 7,5
Nedbetaling USD 20.000 i år 1 (1 avdrag) midtkurs på nedbetalingstidspunktet = 8,-
     
Valutatap USD 20.000 * (7,5 * 8)   = NOK 10.000

Vi får samme resultat om man veksler eller nedbetaler med samme valuta som lånet er i.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.